Geachte bezoeker,

Welkom op www.kuilenstraat60.nl.

Een historische alsmede informatieve pagina over het nieuwe bedrijven verzamelgebouw Perron Meerssen.
Daarvoor neem ik u enige decennia mee terug op een reis in de tijd, en wel tot het begin van de jaren zestig
van de vorige eeuw.

Aan de Kuilenstraat 60 te Rothem, destijds gelegen in de toen nog zelfstandige Gemeente Amby, ontwikkelde architect
W. J. H. van Amstel uit Maastricht in opdracht en voor rekening van de heer P.J.H. Smeets in 1962 een plan voor het
bouwen van een nieuw en bovenal groot en modern confectie atelier.

Grenzende aan een voormalige kiezelgroeve werd een industrieel confectie gebouw gepland op een weiland van meer dan 10.000.m2. Dit perceel was gelegen recht tegenover de recentelijke nieuwbouw van het voor die tijd majestueuze
Sportpaleis "Au Ciel" dat in oktober 1958 zijn deuren had geopend.

Een goede oost-west verbinding was toen ook al heel belangrijk. De oorspronkelijke in het secundair wegenplan
aangelegde autoweg S15, zou immers korte tijd later verworden tot Rijksweg 79. Vandaag de dag staat deze bekend als autosnelweg A79, en sinds 2017 het A2 knooppunt Kruisdonk.

Het was een financieel gedurfd en bovenal verbluffend staaltje van particulier initiatief. Ontworpen zonder franje echter bijzonder fraai van lijn en materialen. Opgetrokken uit een skelet van gewapend beton waarin de tussenliggende vakken bestaan uit verticaal gemetselde rode en horizontale gele bakstenen.
Adviesbureau J.Welters gevestigd aan de Meerssenerweg 309, v/h Ing. Bureau. Huydts Maastricht, berekende de bijzondere dakconstructie met een totale overspanning van 1650 m2 meter bestaande uit twee karakteristieke uit hout vervaardigde boogdaken welke daarna bekleed zouden worden met dakleer.
Een residentiele trap van Belgisch arduin leidde tot de statige hoofdingang van het grote kantorengebouw dat gelegen was aan de voorzijde van de confectie fabriek.

De heer Smeets, voorheen als directeur werkzaam geweest bij de Maastrichtse Confectie Fabriek "The National", was enkele jaren eerder succesvol gestart als zelfstandig ondernemer en hij wilde vooral groeien. Voor ogen stonden hem goede arbeidsomstandigheden in centraal verwarmde werkruimten in veel daglicht, en bijzonder voor die tijd, ook goede sanitaire voorzieningen. Werkneemsters moesten daarvoor kunnen beschikken over de modernste technische installaties waaronder grote snijtafels, industriele naaimachines en de beste stoompersen ten behoeve van een hoge productiviteit en goede kwaliteit confectie kleding.
Een stoffenmagazijn, goederenlift, voldoende rangeer ruimte voor een optimale interne routing en bovenal een eigen consumentenwinkel moest er komen.

De provinciale directie van Wederopbouw, de Planologische Dienst, Schoonheidscommissie en andere overheidsinstanties verstrekten alle hulp en steun. Bouw en Woningtoezicht "Kring Heer" gaf op 26 februari 1962 uit oogpunt van welstand een verklaring van geen bezwaar namens de Welstandscommissie. Een droomwens van de heer Smeets werd vervuld toen op
12 Juli 1962 bij Rijksgoedkeuring het bouwplan werd vergund.

Smeets Confectie Ateliers produceerde mannenkleding, onder andere colberts en pantalons alsmede uniformen voor de Belgische Politie. Het confectiebedrijf was door zijn moderne opzet zeer snel winstgevend. Al in 1969 werd een nieuwbouw magazijn bijgebouwd, daarna werden snel soortgelijke nieuwe vestigingen geopend in het Belgische Hoepertingen en in Tongeren. Een strakke op Amerikaanse leest geschoeide onderneming met een kenmerkende top-down hierarchie. Bijzonder voor die tijd, maar bovenal in die periode een succes formule.

Als de oprichter van Smeets Confectie Ateliers, de heer P.J.H. Smeets, in 1986 plotseling komt te overlijden wordt zijn onderneming voortgezet door zijn zoon H.P.J. (Bert) Smeets.
In deze periode keerde voor velen het tij snel. De loonkosten stegen en de werktijden werden korter. Vrouwen kregen recht op hetzelfde loon als mannen en door deze loonexplosie verslechterde de concurrentiepositie nog meer. Ook neemt de vraag naar kostuums sterk af door veranderende kleedgewoonten en de opkomst van zogenaamde vrijetijdskleding.
De fabrieken in Belgie worden gesloten, de locatie van Smeets Confectie Ateliers in Rothem wordt omgebouwd ten behoeve van volumineuze handel in op en overslag van eigen kleding productie uit het Oosten alsook uit China geimporteerde kleding. De consumentenwinkel in kleding en fournituren wordt succesvol verder uitgebreid door fabrieksverkoop aan particulieren.

Door een ernstige ziekte komt eigenaar Bert Smeets in 2015 onverwacht te overlijden. Daarna valt bij gebrek aan leiding al snel het doek. Smeets Confectie Ateliers failleerde op 26 februari 2016.
De gevolgen van vele jaren achter elkaar uitgesteld alsmede gebrekkig onderhoud hadden hun tol geeist en straalden somber op de omgeving af. Het ooit zo statige fabrieksgebouw lag er aanvang 2016 desolaat bij, op een openbare executieveiling werden de opstallen op 21 januari 2016 aan de hoogste bieder verkocht.

Na een periode van leegruimen en opruimen, het laten uitvoeren van een kadastrale grens reconstructie, uitgebreide bodemonderzoeken en asbest inventarisaties werden nieuwe plannen ontworpen en tekeningen gemaakt welke moesten leiden tot een zorgvuldige renovatie met respect voor de oorspronkelijke bebouwing.
De originele industriele look en feel moest absoluut behouden blijven waarbij eveneens de transitie naar een duurzaam hergebruik en toekomstige exploitatie verzekerd zou zijn.

Nieuwe verbindingen met afritten van en naar de A2 en A79 vormden het vlak voor de Koning Willem-Alexandertunnel strategisch gelegen Knooppunt Kruisdonk. Een ruime logistieke opzet waar goederen arriveren en vertrekken evenals een plezierige werkplek waar leveranciers en klanten elkaar aangenaam kunnen ontmoeten.


Al deze plannen werden in 2018 gevormd en samengesmeed in een nieuwe naam;... Bedrijvenverzamelgebouw Perron Meerssen... Naar verwachting zal medio 2019 de algehele renovatie worden afgerond waardoor het ook mogelijk zal zijn
om u hier meer gedetailleerde informatie te verstrekken over de verhuur van beschikbare bedrijfsruimten maar ook over
de mogelijkheden voor het huren van opslag en stalling ruimten.

Perron Meerssen
Kuilenstraat 60,
6231 AW Meerssen

Jean Rompelberg
0031-653-841506
www.kuilenstraat60.nl
info@kuilenstraat60.nl
tel: 0031-43-8516178
fax: 0031-43-8516187